technologija

Sandarumo testo eiga:

Standartiškai sandarumo testo įrangą sudaro trys komponentai: ventiliatorius, sandarios durys su rėmu ir manometras matuojantis slėgių skirtumą ir oro srautą. Laikinos sandarios durys montuojamos į laukinių pastato durų/vartų staktą ir į rėmą įmontuojamas ventiliatorius. Ventiliatorius pučia orą iš ir į pastatą taip sukurdamas slėgių skirtumą tarp vidaus ir išorės. Atsiradus slėgių skirtumui oras pro nesandarumus pastato apvalkale pradeda veržtis iš ir į pastatą. Kuo pastatas sandaresnis, tuo mažesnį oro srautą reikalinga sukurti ventiliatoriumi.

Sandarumo testas suteikia galimybę:

1.    Nustatyti esamą pastato sandarumo lygį ir surasti konkrečias nesandarias vietas apvalkale.
2.    Nustatyti koks yra bendras suminis  oro srautas (V50, m³/h) per nesandarumus apvalkale.
3.    Nustatyti oro pasikeitimą (n50 = V50 / Vpat. patalpos) patalpose kartais per valandą esant 50 Pa slėgių skirtumui tarp vidaus ir išorės.
4.    Nustatyti oro pralaidumą per apvalkalo plotą (q50 = V50 / Aapvalkalas).